Josemaría Escrivá Obras
• Kniha žalmov
Kapitola 1 Oslnenie
   CIX , 4 > Bod 4
   IV , 2 > Bod 42
   XXII , 5 > Bod 42
   CXVIII , 100 > Bod 53
Kapitola 3 Prehra
   L , 19 > Bod 172
   XXII , 4 > Bod 194
   CXVIII , 94 > Bod 196
Kapitola 4 Pesimizmus
   CIII , 10 > Bod 283
Kapitola 5 Môžeš!
   XLV , 2 > Bod 307
   XXX , 4,7 > Bod 307
Kapitola 6 A opäť bojovať!
   LXXII , 22-24 > Bod 381
   LXXVI , 11 > Bod 398
Kapitola 7 Vzkriesenie
   XVIII , 7 > Bod 515
Kapitola 8 Víťazstvo
   LVIII , 9 > Bod 637
Kapitola 9 Práca
   XCIX , 2 > Bod 681
   XIX , 8 > Bod 716
Kapitola 10 Skúška ohňom
   LXVIII , 9-10 > Bod 797
Kapitola 13 Večnosť
   XXXIII , 9 > Bod 1031