Josemaría Escrivá Obras
• Božie synovstvo
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   > Bod 13
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   > Bod 62
   > Bod 64
   > Bod 65
   > Bod 66
Kapitola 9 Eucharistia, tajomstvo viery a lásky
   > Bod 84
   > Bod 90
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   > Bod 106
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   > Bod 118
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   > Bod 133
   > Bod 135
   > Bod 136
   > Bod 137
   > Bod 138
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   > Bod 145
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   > Bod 183
   > Bod 185