Josemaría Escrivá Obras
• Radosť
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   > Bod 9
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   > Bod 18
   > Bod 19
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   > Bod 35
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   > Bod 66
Kapitola 9 Eucharistia, tajomstvo viery a lásky
   > Bod 88
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   > Bod 114
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   > Bod 124
   > Bod 126
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   > Bod 159
   > Bod 160
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   > Bod 168
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   > Bod 176
   > Bod 177
   > Bod 178