Josemaría Escrivá Obras
• Kresťanská láska
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   > Bod 19
   > Bod 21
Kapitola 3 Manželstvo ako kresťanské povolanie
   > Bod 24
   > Bod 26
   > Bod 27
   > Bod 29
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   > Bod 35
   > Bod 36
Kapitola 5 V Jozefovej dielni
   > Bod 43
   > Bod 44
   > Bod 48
   > Bod 51
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   > Bod 59
   > Bod 60
Kapitola 7 Kresťanská úcta k človeku a jeho slobode
   > Bod 71
   > Bod 72
Kapitola 8 Vnútorný boj
   > Bod 74
   > Bod 75
Kapitola 9 Eucharistia, tajomstvo viery a lásky
   > Bod 87
   > Bod 93
Kapitola 10 Kristus zomrel, aby kresťan žil
   > Bod 97
   > Bod 98
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   > Bod 106
   > Bod 111
   > Bod 115
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   > Bod 123
   > Bod 124
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   > Bod 150
   > Bod 151
   > Bod 153
   > Bod 157
   > Bod 158
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   > Bod 164
   > Bod 165
   > Bod 166
   > Bod 167
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   > Bod 173
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   > Bod 182