Josemaría Escrivá Obras
• Nadprirodzený život
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   > Bod 8
   > Bod 9
   > Bod 11
Kapitola 5 V Jozefovej dielni
   > Bod 46
   > Bod 47
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   > Bod 58
   > Bod 65
Kapitola 8 Vnútorný boj
   > Bod 75
   > Bod 76
   > Bod 77
   > Bod 78
   > Bod 79
   > Bod 80
Kapitola 9 Eucharistia, tajomstvo viery a lásky
   > Bod 87
   > Bod 88
   > Bod 91
Kapitola 10 Kristus zomrel, aby kresťan žil
   > Bod 96
   > Bod 98
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   > Bod 103
   > Bod 104
   > Bod 106
   > Bod 116
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   > Bod 119
   > Bod 120
   > Bod 122
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   > Bod 134
   > Bod 135
   > Bod 136
   > Bod 137
   > Bod 138
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   > Bod 140
   > Bod 142
   > Bod 144
   > Bod 148
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   > Bod 153
   > Bod 154
   > Bod 155
   > Bod 156
   > Bod 160
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   > Bod 169
   > Bod 170
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   > Bod 172
   > Bod 174
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   > Bod 181