Josemaría Escrivá Obras
• Svätosť
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   > Bod 3
   > Bod 7
   > Bod 9
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   > Bod 13
   > Bod 20
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   > Bod 33
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   > Bod 58
Kapitola 8 Vnútorný boj
   > Bod 75
   > Bod 76
   > Bod 77
Kapitola 9 Eucharistia, tajomstvo viery a lásky
   > Bod 85
Kapitola 10 Kristus zomrel, aby kresťan žil
   > Bod 96
   > Bod 97
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   > Bod 110
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   > Bod 128
   > Bod 130
   > Bod 131
   > Bod 134
   > Bod 135
   > Bod 136
   > Bod 137
   > Bod 138
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   > Bod 148
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   > Bod 160
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   > Bod 174