Josemaría Escrivá Obras
• Vykúpenie
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   > Bod 14
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   > Bod 36
   > Bod 38
Kapitola 5 V Jozefovej dielni
   > Bod 47
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   > Bod 65
Kapitola 10 Kristus zomrel, aby kresťan žil
   > Bod 95
   > Bod 96
   > Bod 100
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   > Bod 105
   > Bod 106
   > Bod 113
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   > Bod 121
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   > Bod 129
   > Bod 132
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   > Bod 150
   > Bod 156
   > Bod 157
   > Bod 158
   > Bod 159
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   > Bod 162
   > Bod 166
   > Bod 167
   > Bod 170
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   > Bod 180
   > Bod 183
   > Bod 184
   > Bod 186