Josemaría Escrivá Obras
• Hriech
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   > Bod 9
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   > Bod 64
Kapitola 8 Vnútorný boj
   > Bod 74
   > Bod 75
   > Bod 76
Kapitola 9 Eucharistia, tajomstvo viery a lásky
   > Bod 88
Kapitola 10 Kristus zomrel, aby kresťan žil
   > Bod 95
   > Bod 96
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   > Bod 112
   > Bod 114
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   > Bod 123
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   > Bod 138
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   > Bod 147
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   > Bod 168
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   > Bod 178
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   > Bod 179