Josemaría Escrivá Obras
• Božia láska
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   > Bod 13
Kapitola 9 Eucharistia, tajomstvo viery a lásky
   > Bod 83
   > Bod 84
Kapitola 10 Kristus zomrel, aby kresťan žil
   > Bod 95
   > Bod 97
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   > Bod 109
   > Bod 115
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   > Bod 122
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   > Bod 143
   > Bod 144
   > Bod 148
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   > Bod 151
   > Bod 152
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   > Bod 162
   > Bod 163
   > Bod 165
   > Bod 166
   > Bod 167
   > Bod 168
   > Bod 170
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   > Bod 171
   > Bod 178