Josemaría Escrivá Obras
• Priateľstvo
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   > Bod 1
Kapitola 3 Manželstvo ako kresťanské povolanie
   > Bod 23
Kapitola 5 V Jozefovej dielni
   > Bod 51
Kapitola 7 Kresťanská úcta k človeku a jeho slobode
   > Bod 67
   > Bod 72
Kapitola 9 Eucharistia, tajomstvo viery a lásky
   > Bod 93
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   > Bod 149
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   > Bod 166
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   > Bod 175
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   > Bod 182