Josemaría Escrivá Obras
• Bratstvo
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   > Bod 13
   > Bod 21
Kapitola 5 V Jozefovej dielni
   > Bod 51
Kapitola 7 Kresťanská úcta k človeku a jeho slobode
   > Bod 72
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   > Bod 106
   > Bod 111
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   > Bod 124
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   > Bod 139
   > Bod 145
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   > Bod 157
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   > Bod 175
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   > Bod 182