Josemaría Escrivá Obras
Starý Zákon
Druhá kniha kroník
Kniha Deuteronomium
Kniha Exodus
Kniha Genesis
Kniha Kazateľ
Kniha prísloví
Kniha proroka Daniela
Kniha proroka Ezechiela
Kniha proroka Habakuka
Kniha proroka Izaiáša
Kniha proroka Jeremiáša
Kniha proroka Joela
Kniha proroka Malachiáša
Kniha Sirachovcova
Kniha Tobiáš
Kniha žalmov
Pieseň piesní
Prvá kniha kráľov
Nový Zákon
Druhý list Korinťanom
Druhý list Timotejovi
Evanielium podľa Jána
Evanielium podľa Lukáša
Evanielium podľa Marka
Evanielium podľa Matúša
Jakubov list
List Efezanom
List Filipanom
List Galaťanom
List Hebrejom
List Kolosanom
List Rimanom
List Títovi
Prvý Jánov list
Prvý list Korinťanom
Prvý list Solúnčanom
Prvý list Timotejovi
Prvý Petrov list
Skutky apoštolov
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)