Josemaría Escrivá Obras
• List Hebrejom
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   IV , 16 > Bod 7
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   X , 8 > Bod 35
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   IV , 15 > Bod 61
Kapitola 8 Vnútorný boj
   V , 1 > Bod 79
Kapitola 10 Kristus zomrel, aby kresťan žil
   X , 5 > Bod 96
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   XIII , 8 > Bod 104
   IV , 12 > Bod 107
   VII , 24-25 > Bod 116
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   XIII , 14 > Bod 126
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   IV , 12 > Bod 131