Josemaría Escrivá Obras
• List Kolosanom
Kapitola 3 Manželstvo ako kresťanské povolanie
   III , 15 > Bod 22
   III , 12 > Bod 30
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   III , 25 > Bod 33
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   I , 19-20 > Bod 65
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   II , 9 > Bod 109
   I , 19-20 > Bod 112
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   I , 24 > Bod 120
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   I , 24 > Bod 129
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   III , 14 > Bod 157
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   II , 9 > Bod 163
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   I , 11 > Bod 180
   I , 19-20 > Bod 183