Josemaría Escrivá Obras
• List Efezanom
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   I , 4-10 > Bod 1
Kapitola 3 Manželstvo ako kresťanské povolanie
   V , 32 > Bod 23
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   VI , 9 > Bod 33
Kapitola 5 V Jozefovej dielni
   IV , 28 > Bod 48
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   V , 8-10 > Bod 58
   I , 4-10 > Bod 65
Kapitola 8 Vnútorný boj
   II , 14 > Bod 73
   V , 32 > Bod 78
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   I , 4-10 > Bod 105
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   II , 19 > Bod 139
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   II , 14 > Bod 157
   I , 4-10 > Bod 160
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   III , 17-19 > Bod 163
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   I , 4-10 > Bod 183