Josemaría Escrivá Obras
• Skutky apoštolov
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   II , 9-11 > Bod 13
   X , 38 > Bod 16
   I , 1 > Bod 21
Kapitola 3 Manželstvo ako kresťanské povolanie
   IX , 36 > Bod 30
   X , 24-48 > Bod 30
   XVIII , 1-26 > Bod 30
Kapitola 7 Kresťanská úcta k človeku a jeho slobode
   III , 6 > Bod 71
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   I , 6 > Bod 117
   I , 12-14 > Bod 119
   I , 8 > Bod 119
   I , 12-14 > Bod 126
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   II , 37-41 > Bod 127
   II , 9-11 > Bod 127
   IV , 31 > Bod 127
   IV , 8 > Bod 127
   X , 44-47 > Bod 127
   XIII , 2-4 > Bod 127
   IV , 12 > Bod 132
   II , 42 > Bod 134
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   I , 12-14 > Bod 141
   IX , 6 > Bod 149
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   II , 42 > Bod 153
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   XVI , 9-10 > Bod 163
   X , 38 > Bod 166
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   I , 11 > Bod 180
   I , 1 > Bod 182
   XIII , 32-33 > Bod 186
   XIII , 38-41 > Bod 186