Josemaría Escrivá Obras
• Evanielium podľa Jána
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   XI , 16 > Bod 2
   VIII , 1-11 > Bod 7
   XIV , 6 > Bod 10
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   XII , 32 > Bod 14
   XV , 5 > Bod 16
   XIII , 34-35 > Bod 21
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   X , 1-31 > Bod 34
   IV , 10 > Bod 35
   XIX , 39 > Bod 37
   XII , 32 > Bod 38
Kapitola 5 V Jozefovej dielni
   VI , 70 > Bod 45
   VIII , 12 > Bod 45
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   III , 30 > Bod 58
   II , 1-11 > Bod 61
   IV , 4 > Bod 61
   I , 4 > Bod 66
Kapitola 7 Kresťanská úcta k človeku a jeho slobode
   IX , 1-2 > Bod 67
   X , 24 > Bod 67
   IX , 15 > Bod 69
   IX , 19-20 > Bod 69
   IX , 24 > Bod 69
   IX , 8 > Bod 69
   IX , 27 > Bod 70
   IX , 34 > Bod 71
   IX , 39-41 > Bod 71
Kapitola 8 Vnútorný boj
   XIV , 6 > Bod 73
Kapitola 9 Eucharistia, tajomstvo viery a lásky
   VI , 69 > Bod 83
   VI , 70 > Bod 83
   XIII , 1 > Bod 83
   XIII , 25 > Bod 83
   XIV , 23 > Bod 84
   XVII , 23 > Bod 87
   VII , 37 > Bod 93
   XI , 43 > Bod 93
   XV , 13 > Bod 93
   XV , 15 > Bod 93
   XIII , 15 > Bod 94
Kapitola 10 Kristus zomrel, aby kresťan žil
   IV , 34 > Bod 95
   XIX , 30 > Bod 95
   VII , 39 > Bod 96
   XIV , 2 > Bod 100
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   XVI , 7 > Bod 102
   XIV , 23 > Bod 103
   XII , 32 > Bod 105
   XX , 29 > Bod 106
   XV , 13 > Bod 107
   I , 38-39 > Bod 108
   XXI , 5-13 > Bod 108
   XVII , 6-7 > Bod 109
   XIV , 9 > Bod 115
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   IV , 6 > Bod 117
   XI , 35 > Bod 117
   VI , 57 > Bod 118
   XIV , 21 > Bod 118
   XV , 10 > Bod 118
   XVI , 7 > Bod 118
   XX , 28 > Bod 119
   XXI , 17 > Bod 119
Kapitola 13 Veľký Neznámy
   XVI , 12-13 > Bod 127
   XIV , 16-17 > Bod 128
   XVI , 14 > Bod 130
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   XIX , 25-27 > Bod 140
   II , 3 > Bod 141
   IV , 35 > Bod 146
   XI , 33 > Bod 146
   IV , 10 > Bod 147
   II , 5 > Bod 149
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   XIII , 1 > Bod 151
   XV , 5 > Bod 153
   XII , 32 > Bod 156
   XII , 24 > Bod 157
   XIV , 6 > Bod 157
   XVII , 23 > Bod 157
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   XIX , 30 > Bod 162
   XIX , 34 > Bod 162
   XIV , 1 > Bod 164
   VII , 37 > Bod 170
   XIV , 21 > Bod 170
   XIV , 23 > Bod 170
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   XIX , 25-27 > Bod 171
   I , 14 > Bod 173
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   III , 5 > Bod 180
   XVIII , 36 > Bod 180
   XVIII , 37 > Bod 180
   XII , 15 > Bod 181
   XII , 32 > Bod 183
   XVIII , 36 > Bod 185