Josemaría Escrivá Obras
• Evanielium podľa Marka
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   XII , 30 > Bod 1
Kapitola 2 Kristus víťazí pokorou
   VI , 3 > Bod 14
   VII , 37 > Bod 16
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   XV , 23 > Bod 37
Kapitola 5 V Jozefovej dielni
   II , 48 > Bod 54
   VI , 3 > Bod 55
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   VI , 33-46 > Bod 61
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   XVI , 6 > Bod 102
   VI , 31 > Bod 108
   VI , 33-46 > Bod 109
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   VIII , 2 > Bod 117
   IX , 23 > Bod 119
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   VI , 33-46 > Bod 146
Kapitola 15 Slávnosť Božieho Tela
   IV , 8 > Bod 158
   I , 16-17 > Bod 159
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   I , 16-17 > Bod 175
   XVI , 15 > Bod 175
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   X , 14 > Bod 180