Josemaría Escrivá Obras
• Kniha žalmov
Kapitola 1 Kresťanské povolanie
   XXIV , 4 > Bod 1
   CVIII , 21 > Bod 7
   CXVI , 2 > Bod 7
   LVIII , 11 > Bod 7
   XXIV , 1-2 > Bod 7
   XXIV , 7 > Bod 7
   XXXI , 10 > Bod 7
   XXXII , 5 > Bod 7
   XXXIII , 8 > Bod 7
   CXXVI , 1 > Bod 8
Kapitola 4 Na sviatok Zjavenia Pána
   LXXVIII , 8 > Bod 33
Kapitola 6 Obrátenie Božích detí
   L , 19 > Bod 57
   XC , 15 > Bod 57
   XC , 1 > Bod 58
   II , 7 > Bod 62
   XC , 14 > Bod 62
   XC , 11 > Bod 63
   XC , 12 > Bod 63
Kapitola 8 Vnútorný boj
   XLII , 2 > Bod 80
Kapitola 11 Kristova prítomnosť v kresťanoch
   CXVII , 24 > Bod 102
Kapitola 12 Nanebovstúpenie Pána
   CXL , 2 > Bod 119
   I , 2 > Bod 119
   LXII , 7 > Bod 119
   XLI , 9 > Bod 119
   XXXVIII , 4 > Bod 120
Kapitola 14 Skrze Máriu k Ježišovi
   XXII , 1-4 > Bod 143
Kapitola 16 Kristovo Srdce — Pokoj kresťanov
   LVI , 8 > Bod 164
   XII , 6 > Bod 164
   XLIV , 2 > Bod 164
   XXI , 15 > Bod 164
   XXXIX , 9 > Bod 164
   LXII , 2 > Bod 170
Kapitola 17 Panna Mária — príčina našej radosti
   XLII , 2 > Bod 174
   XCIX , 2 > Bod 177
   XLIV , 12-14 > Bod 178
Kapitola 18 Kristus Kráľ
   LXXII , 23 > Bod 181
   II , 3-10 > Bod 185
   II , 3-10 > Bod 186
   II , 8-13 > Bod 186