Josemaría Escrivá Obras
• Bod 83: Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš ve....
• Bod 84: Radosť Zeleného štvrtka Ako dobre teraz....
• Bod 85: Eucharistia a tajomstvo Najsvätejšej Trojice ....
• Bod 86: V oltárnej obete je prítomná celá Najsvätejš....
• Bod 87: Svätá omša v živote kresťana Svätá ....
• Bod 88: Prežívať svätú omšu znamená zotrvávať v ....
• Bod 89: V tejto chvíli počúvame slová Písma: čítan....
• Bod 90: Takto so synovskou dôverou vstupujeme do Ríms....
• Bod 91: Ježiš je Cesta, je Prostredník; v ňom máme v....
• Bod 92: Spoločenstvo s Ježišom Kristom Nemiluj....
• Bod 93: Je kráľom a prahne po kraľovaní v našich srdc....
• Bod 94: Naše rozjímanie zo Zeleného štvrtka sa chýli ....