Josemaría Escrivá Obras
• Bod 12: Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est no....
• Bod 13: Ježiš Kristus, dokonalý Boh a dokonalý člo....
• Bod 14: Božský zmysel Ježišovho pozemského putovan....
• Bod 15: Ako ktorúkoľvek inú udalosť z jeho života &#....
• Bod 16: Chodil po zemi, dobre robil Vidíte teda....
• Bod 17: Pertransiit benefaciendo. Ako mohol Ježiš....
• Bod 18: Keď prídu Vianoce, vždy rád zotrvávam v kont....
• Bod 19: Naplnil vôľu Boha Otca Nebudem sa mýli....
• Bod 20: Dovoľte mi, aby som sa znovu vrátil k tej prost....
• Bod 21: Keď sa kresťanovi pripomína, že jeho život ne....