Josemaría Escrivá Obras
• Bod 171: Assumpta est Maria in coelum, gaudent angeli
• Bod 172: Tajomstvo tichej obety No všimnite si, ž....
• Bod 173: Napodobňovať Máriu Naša Matka je vzoro....
• Bod 174: Škola modlitby Pán vám určite umožnil....
• Bod 175: Učiteľka apoštolov Nemyslite však prit....
• Bod 176: Jediný recept: osobná svätosť Najlepš....
• Bod 177: Kresťanská radosť Venujme sa opäť té....
• Bod 178: Radosť je kresťanským dobrom. Stráca sa len ur....