Josemaría Escrivá Obras
• Bod 127: Rozprávanie Skutkov apoštolov o udalostia....
• Bod 128: Turíce dnes Táto hlboká skutočnosť, s....
• Bod 129: Dovoľte, aby som vám vyrozprával istú príhodu....
• Bod 130: Božia sila a ľudská slabosť Non est abbrev....
• Bod 131: My kresťania nosíme veľký poklad milosti v hli....
• Bod 132: Ohlasovať Krista Vo všetkých okolnostia....
• Bod 133: Povedal by som, že medzi darmi Ducha Svätého je....
• Bod 134: Spojenie s Duchom Svätým Žiť podľa Du....
• Bod 135: Ak by som mal aspoň vo veľmi všeobecných rysoc....
• Bod 136: Na druhom mieste je život modlitby, pretože kres....
• Bod 137: A nakoniec — zjednotenie sa s krížom, pret....
• Bod 138: Napriek nedostatkom, ktoré sú neoddeliteľné od....