Josemaría Escrivá Obras
• Bod 102: Kristus žije. Toto je tá veľká pravda, ....
• Bod 103: Kristus žije v kresťanoch. Viera nám hovorí, ....
• Bod 104: Ježiš Kristus – základ kresťanského živ....
• Bod 105: Instaurare omnia in Christo (Ef 1, 10),<....
• Bod 106: Kresťan si je vedomý, že je vštepený do Krist....
• Bod 107: Kontemplovať Kristov život Toto je tá K....
• Bod 108: Spomedzi toľkých udalostí, ktoré nám opisujú....
• Bod 109: Každé toto ľudské gesto je aj gestom Boha. ....
• Bod 110: Každodenný život Zastavili sme sa nad n....
• Bod 111: Veľmi dobre tak pochopíme netrpezlivosť, úzkos....
• Bod 112: Nie je nič, čo by bolo cudzie Kristovmu záujmu.....
• Bod 113: Keď uvažujeme nad dôstojnosťou poslania, ku kt....
• Bod 114: Skúsenosť hriechu by nás teda nemala viesť k p....
• Bod 115: Na záver by som nerád obišiel ešte jednu myšl....
• Bod 116: Je teda potrebné, aby naša viera bola živá, ab....