Josemaría Escrivá Obras
• Bod 95: Tento týždeň, ktorý kresťanský ľud tradičn....
• Bod 96: Kristova smrť nás volá k plnému kresťansk....
• Bod 97: Naše rozjímanie nad Kristovou smrťou sa stane v....
• Bod 98: Kresťan tvárou v tvár k dejinám ľudstva Byť....
• Bod 99: Je to viera v zomrelého a zmŕtvychvstalého Kris....
• Bod 100: Hlbšie pochopiť zmysel Kristovej smrti J....
• Bod 101: Bude vhodné, ak sa budeme snažiť hlbšie chápa....