Josemaría Escrivá Obras
23

Manželstvo nie je pre kresťana iba jednoduchou sociálnou inštitúciou, či ešte menej liekom na ľudské slabosti. Je to ozajstné nadprirodzené povolanie. Svätý Pavol ho nazýva Sacramentum magnum — veľká sviatosť v Kristovi a v Cirkvi (Porov. Ef 5, 32); a zároveň a neoddeliteľne je to i trvalá zmluva, ktorou sa muž a žena zaväzujú navždy, pretože —či už chceme alebo nie — Ježiš Kristus ustanovil manželstvo ako nerozlučné: je to svätý znak, ktorý posväcuje; je to Ježišovo pôsobenie, ktoré napĺňa dušu muža a ženy a pozýva ich nasledovať ho, a premeniť celý manželský život na božskú cestu po zemi.

Manželia sú povolaní posväcovať svoje manželstvo i seba samých v tomto zväzku; dopustili by sa vážneho omylu, keby svoj duchovný život praktizovali výlučne mimo domova, alebo ako niečo, čo sa ho len okrajovo týka. Rodinný život, manželské vzťahy, starostlivosť o deti a ich výchovu, úsilie o ekonomické zabezpečenie rodiny a zlepšenie jej finančného postavenia, styk s inými ľuďmi tvoriacich ich spoločenský okruh — to všetko sú bežné ľudské okolnosti, ktoré majú kresťanskí manželia pozdvihovať do nadprirodzenej roviny.

Ich viera a nádej by sa mali prejavovať v trpezlivosti, s akou prekonávajú veľké alebo malé problémy, vyskytujúce sa v každej domácnosti, a v radostnom a vytrvalom plnení si svojich povinností. Takýmto spôsobom potom všetko naplní láska a ona ich aj privedie k tomu, že sa budú deliť o radosti i prípadné bolesti, že sa budú vedieť usmievať a zabúdať na svoje starosti, že budú žiť pre druhých, že sa budú vzájomne počúvať a budú počúvať aj svoje deti, ukazujúc im tak, že ich skutočne milujú a rozumejú im. Prenesú sa cez drobné bezdôvodné škriepky, ktoré by sa sebectvom mohli stať horami a dokážu vložiť veľkú lásku do malých vecí, spoluutvárajúcich každodenné spolužitie.

A o to predsa ide — deň čo deň posväcovať svoj domov a s láskou vytvárať pravú rodinnú atmosféru. Posväcovanie každého dňa od nás vyžaduje praktizovanie mnohých kresťanských cností: na prvom mieste teologálnych: vieru, nádej, lásku; a potom aj všetky ostatné: rozvážnosť, vernosť, úprimnosť, pokoru, usilovnosť, radosť... Keď máme hovoriť o manželstve a o manželskom živote, je potrebné začať s jasným výkladom toho, čo znamená manželská láska.

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce