Josemaría Escrivá Obras
115

Na záver by som nerád obišiel ešte jednu myšlienku. Kresťan, ktorý sprítomňuje Krista medzi ľuďmi, keď on sám je ipse Christus, sám Kristus, sa snaží nielen žiť s postojom lásky, ale prostredníctvom jeho ľudskej lásky dať spoznať aj lásku Božiu.

Ježiš vnímal celý svoj život ako zvestovanie tejto lásky: Filip — odpovedal jednému zo svojich učeníkov — kto mňa vidí, vidí Otca (Jn 14, 9). Podľa tohto učenia apoštol Ján vyzýva kresťanov, aby Božiu lásku, ktorú už poznali, prejavovali aj vo svojich skutkoch: Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého (1 Jn 4, 7-11).

Predchádzajúce Zobraziť kapitolu Nasledujúce