Josemaría Escrivá Obras
• Bod 325: Bojuj proti tejto malátnosti, ktorá ťa robí le....
• Bod 326: Bolí ma, keď vidím nebezpečenstvo vlažnosti, ....
• Bod 327: Viem, že sa vyhýbaš smrteľným hriechom. Chce....
• Bod 328: Ako málo lásky máš k Bohu, keď sa vzdávaš ....
• Bod 329: Všedné hriechy spôsobujú duši veľkú škodu.....
• Bod 330: Ako ma zarmucuješ tým, že nepociťuješ bolesť....
• Bod 331: Si vlažný, keď veci týkajúce sa Pána vykoná....