Josemaría Escrivá Obras
• Božie synovstvo
Kapitola 3 Modlitba
   > Bod 93
   > Bod 115
Kapitola 8 Spytovanie svedomia
   > Bod 246
Kapitola 11 Božia prítomnosť
   > Bod 265
   > Bod 267
   > Bod 274
Kapitola 14 Vlažnosť
   > Bod 326
Kapitola 17 Oblasť tvojej svätosti
   > Bod 389
Kapitola 18 Láska k Bohu
   > Bod 435
Kapitola 19 Kresťanská láska
   > Bod 440
Kapitola 31 Radosť
   > Bod 659
Kapitola 32 Iné čnosti
   > Bod 669
Kapitola 34 Vnútorný boj
   > Bod 721
   > Bod 722
Kapitola 35 Posledné veci
   > Bod 739
   > Bod 746
Kapitola 36 Božia vôľa
   > Bod 768
Kapitola 37 Božia sláva
   > Bod 779
Kapitola 41 Duchovné detstvo
   > Bod 853
   > Bod 860
   > Bod 864
   > Bod 867
   > Bod 870
   > Bod 871
   > Bod 873
   > Bod 874
Kapitola 42 Život detstva
   > Bod 879
   > Bod 880
   > Bod 881
   > Bod 884
   > Bod 886
   > Bod 892
   > Bod 894
   > Bod 896
Kapitola 43 Volanie
   > Bod 919