Josemaría Escrivá Obras
• Ľútosť
Kapitola 7 Pokánie
   > Bod 216
Kapitola 8 Spytovanie svedomia
   > Bod 242
   > Bod 246
Kapitola 18 Láska k Bohu
   > Bod 436
   > Bod 437
   > Bod 439
Kapitola 19 Kresťanská láska
   > Bod 441
Kapitola 21 Panna Mária
   > Bod 503
   > Bod 506
   > Bod 508
Kapitola 23 Svätá Omša
   > Bod 532
Kapitola 27 Pokora
   > Bod 591
   > Bod 597
   > Bod 605
Kapitola 41 Duchovné detstvo
   > Bod 861