Josemaría Escrivá Obras
• Kresťanské povolanie
Kapitola 5 Srdce
   > Bod 154
Kapitola 6 Umŕtvovanie
   > Bod 178
   > Bod 192
   > Bod 198
Kapitola 7 Pokánie
   > Bod 234
Kapitola 9 Predsavzatia
   > Bod 255
Kapitola 11 Božia prítomnosť
   > Bod 271
Kapitola 12 Nadprirodzený život
   > Bod 291
Kapitola 13 Viac o vnútornom živote
   > Bod 301
   > Bod 302
   > Bod 310
   > Bod 316
   > Bod 317
   > Bod 323
   > Bod 324
Kapitola 14 Vlažnosť
   > Bod 327
Kapitola 15 Štúdium
   > Bod 338
   > Bod 340
Kapitola 16 Formácia
   > Bod 362
   > Bod 367
   > Bod 369
   > Bod 372
   > Bod 375
   > Bod 376
   > Bod 379
   > Bod 380
   > Bod 382
   > Bod 385
Kapitola 17 Oblasť tvojej svätosti
   > Bod 397
   > Bod 416
Kapitola 19 Kresťanská láska
   > Bod 440
   > Bod 451
   > Bod 452
   > Bod 454
   > Bod 455
   > Bod 456
   > Bod 457
   > Bod 463
Kapitola 22 Cirkev
   > Bod 517
   > Bod 518
   > Bod 519
   > Bod 522
Kapitola 24 Spoločenstvo svätých
   > Bod 550
Kapitola 33 Súženie
   > Bod 687
Kapitola 34 Vnútorný boj
   > Bod 718
   > Bod 726
Kapitola 36 Božia vôľa
   > Bod 764
Kapitola 38 Získavanie nových apoštolov
   > Bod 796
   > Bod 801
   > Bod 811
Kapitola 40 Taktika
   > Bod 831
   > Bod 833
   > Bod 836
   > Bod 842
Kapitola 41 Duchovné detstvo
   > Bod 873
Kapitola 42 Život detstva
   > Bod 898
Kapitola 43 Volanie
   > Bod 903
   > Bod 904
   > Bod 921
Kapitola 44 Apoštol
   > Bod 939
   > Bod 953
Kapitola 45 Apoštolát
   > Bod 965
   > Bod 966
   > Bod 982
Kapitola 46 Vytrvalosť
   > Bod 984