Josemaría Escrivá Obras
• Ľudské ohľady
Kapitola 6 Umŕtvovanie
   > Bod 185
Kapitola 15 Štúdium
   > Bod 353
Kapitola 17 Oblasť tvojej svätosti
   > Bod 387
   > Bod 388
   > Bod 389
   > Bod 390
   > Bod 391
   > Bod 392
   > Bod 401
Kapitola 19 Kresťanská láska
   > Bod 466
Kapitola 20 Prostriedky
   > Bod 479
   > Bod 482
   > Bod 491
Kapitola 23 Svätá Omša
   > Bod 541
Kapitola 33 Súženie
   > Bod 688
Kapitola 40 Taktika
   > Bod 841