Josemaría Escrivá Obras
• Asketický boj
Kapitola 4 Svätá čistota
   > Bod 127
   > Bod 138
Kapitola 5 Srdce
   > Bod 149
   > Bod 164
Kapitola 6 Umŕtvovanie
   > Bod 205
   > Bod 206
Kapitola 9 Predsavzatia
   > Bod 253
   > Bod 254
Kapitola 10 Škrupule
   > Bod 264
Kapitola 11 Božia prítomnosť
   > Bod 272
Kapitola 12 Nadprirodzený život
   > Bod 292
Kapitola 13 Viac o vnútornom živote
   > Bod 306
   > Bod 307
   > Bod 308
   > Bod 313
   > Bod 318
Kapitola 16 Formácia
   > Bod 364
Kapitola 17 Oblasť tvojej svätosti
   > Bod 404
   > Bod 405
Kapitola 18 Láska k Bohu
   > Bod 433
Kapitola 20 Prostriedky
   > Bod 478
   > Bod 479
Kapitola 21 Panna Mária
   > Bod 492
   > Bod 493
   > Bod 504
   > Bod 513
   > Bod 514
   > Bod 515
   > Bod 516
Kapitola 34 Vnútorný boj
   > Bod 707
   > Bod 708
   > Bod 709
   > Bod 710
   > Bod 711
   > Bod 712
   > Bod 713
   > Bod 714
   > Bod 715
   > Bod 716
   > Bod 717
   > Bod 719
   > Bod 721
   > Bod 722
   > Bod 723
   > Bod 724
   > Bod 730
Kapitola 46 Vytrvalosť
   > Bod 988
   > Bod 991