Josemaría Escrivá Obras
• Božie nástroje
Kapitola 16 Formácia
   > Bod 381
Kapitola 20 Prostriedky
   > Bod 475
   > Bod 477
   > Bod 484
   > Bod 485
   > Bod 486
Kapitola 27 Pokora
   > Bod 612
Kapitola 28 Poslušnosť
   > Bod 617
Kapitola 34 Vnútorný boj
   > Bod 723
Kapitola 38 Získavanie nových apoštolov
   > Bod 803