Josemaría Escrivá Obras
Starý Zákon
Druhá kniha kroník
Druhá kniha Samuelova
Kniha Jób
Kniha prísloví
Kniha proroka Izaiáša
Kniha proroka Jeremiáša
Kniha Sirachovcova
Kniha Tobiáš
Kniha žalmov
Pieseň piesní
Prvá kniha kráľov
Prvá kniha kroník
Prvá kniha Samuelova
Nový Zákon
Druhý list Korinťanom
Druhý list Timotejovi
Evanielium podľa Jána
Evanielium podľa Lukáša
Evanielium podľa Marka
Evanielium podľa Matúša
Jakubov list
List Efezanom
List Filipanom
List Galaťanom
List Hebrejom
List Rimanom
Prvý Jánov list
Prvý list Korinťanom
Prvý list Solúnčanom
Prvý list Timotejovi
Skutky apoštolov
Zjavenie apoštola Jána (Apokalypsa)