Josemaría Escrivá Obras
• Evanielium podľa Lukáša
Kapitola 3 Modlitba
   XI , 1-4 > Bod 84
   X , 42 > Bod 89
   XI , 9 > Bod 96
   VI , 12 > Bod 104
Kapitola 4 Svätá čistota
   V , 12-13 > Bod 142
Kapitola 7 Pokánie
   XXII , 39-46 > Bod 213
Kapitola 8 Spytovanie svedomia
   XVI , 10 > Bod 243
Kapitola 10 Škrupule
   XXIV , 36 > Bod 258
Kapitola 13 Viac o vnútornom živote
   XIV , 30 > Bod 324
Kapitola 17 Oblasť tvojej svätosti
   I , 38 > Bod 403
Kapitola 21 Panna Mária
   I , 38 > Bod 510
   I , 30 > Bod 511
   I , 38 > Bod 512
Kapitola 23 Svätá Omša
   V , 31 > Bod 536
Kapitola 26 Viera
   XVII , 5 > Bod 580
   XVII , 5 > Bod 588
Kapitola 27 Pokora
   I , 48 > Bod 598
Kapitola 28 Poslušnosť
   V , 6 > Bod 629
Kapitola 33 Súženie
   VI , 40 > Bod 699
Kapitola 35 Posledné veci
   XXII , 53 > Bod 734
Kapitola 36 Božia vôľa
   II , 14 > Bod 759
   I , 38 > Bod 763
Kapitola 38 Získavanie nových apoštolov
   V , 4-5 > Bod 792
   VIII , 5 > Bod 794
   V , 27-28 > Bod 799
   V , 9-11 > Bod 799
   X , 2 > Bod 800
   XII , 49 > Bod 801
Kapitola 40 Taktika
   XXIV , 15-16 > Bod 843
Kapitola 43 Volanie
   I , 33 > Bod 906
   II , 49 > Bod 907
   I , 38 > Bod 912
   XXIV , 32 > Bod 917
   XIV , 34 > Bod 921
Kapitola 45 Apoštolát
   VIII , 1-3 > Bod 981