Josemaría Escrivá Obras
• Bod 235: Spytovanie svedomia. Naša každodenná práca. Ú....
• Bod 236: Pri spytovaní svedomia vystríhaj sa nemého diab....
• Bod 237: Skúmaj sa pomaly a statočne. Nie je to hádam ta....
• Bod 238: Všeobecné spytovanie svedomia je ako obrana, zvl....
• Bod 239: Pohľad na minulosť. Máš nad ňou nariekať? Ni....
• Bod 240: Pros o svetlo. Dožaduj sa ho; až kým sa nedost....
• Bod 241: Zvláštne spytovanie svedomia máš priamo zamera....
• Bod 242: Ako nesmierne veľa dlžím Bohu za to, že som kr....
• Bod 243: ”Qui fidelis est in minimo et in majori fide....
• Bod 244: Reaguj! Počúvaj, čo ti vraví Duch Svätý: ....
• Bod 245: V dňoch duchovnej obnovy má byť tvoje spytovan....
• Bod 246: Vždy zakonči svoje spytovanie úkonom Lásky ....