Josemaría Escrivá Obras
• Bod 172: Ak sa nedokážeš umŕtvovať, nikdy sa nestaneš....
• Bod 173: Trefná poznámka, vtip, čo nevyšiel z tvojich ....
• Bod 174: Nehovor: tento človek ma otravuje. Pomysli si: te....
• Bod 175: Nijaký ideál sa nemôže uskutočniť bez obety.....
• Bod 176: Koľkokrát sa rozhodneš slúžiť Bohu v nejake....
• Bod 177: Nenechaj si ujsť príležitosť vzdať sa svojej ....
• Bod 178: Keď uvidíš úbohý, osamotený, bezcenný dreve....
• Bod 179: Vyhľadávaj umŕtvovania, ktoré neumŕtvujú dru....
• Bod 180: Tam, kde nie je umŕtvovanie, nie je ani cnosť.....
• Bod 181: Vnútorné umŕtvovanie. Neverím v tvoje vnútor....
• Bod 182: Vypime kalich bolesti až do poslednej kvapky v ....
• Bod 183: Oči! Veľa neprávostí cez ne vniká do duše. K....
• Bod 184: Načo sa obhliadať po vonkajšku, keď ”svo....
• Bod 185: Svet obdivuje len okázalú obetu, pretože nepozn....
• Bod 186: Je potrebné oddať sa celý, zaprieť sa úplne: ....
• Bod 187: Paradox: na to, aby sme žili, musíme zomrieť.....
• Bod 188: Pamätaj, že srdce je zradca. Maj ho zamknuté na....
• Bod 189: Všetko, čo ťa neprivádza k Bohu, je príťaž....
• Bod 190: Pán vložil istému mužovi, ktorý mal hnevlivé....
• Bod 191: Premôž sa každý deň od prvého momentu tým, ....
• Bod 192: Vždy skončíš porazený. Predsavzaj si pri kaž....
• Bod 193: Nebuď zmäkčilý a slabošský. Je na čase, ab....
• Bod 194: Prezradím ti, aké sú poklady človeka na zemi, ....
• Bod 195: Mal pravdu ten, čo povedal, že duša a telo sú....
• Bod 196: Telu treba dať trochu menej, než potrebuje. Iná....
• Bod 197: Ak boli svedkami tvojich slabostí a úbohostí, ....
• Bod 198: Toto sú sladké plody umŕtvovanej duše: pochope....
• Bod 199: Ak pšeničné zrno neodumrie, zostane neplodné. ....
• Bod 200: Nevíťazíš nad sebou, neumŕtvuješ sa, pretož....
• Bod 201: Aká príchuť žlče a octu, popola a blenu! Ak....
• Bod 202: Chceš sa dobrovoľne potrestať za svoju slabosť....
• Bod 203: Aj keď je radosť úbohých ľudí založená na ....
• Bod 204: Koľkí z tých, čo by sa nechali pribiť na kr�....
• Bod 205: Obidvaja sme čítali o hrdinskom všednom živote....
• Bod 206: Hrdinská minúta. Je to presná hodina vstávania....
• Bod 207: Poďakuj ako za zvláštnu milosť za ten svätý ....