Josemaría Escrivá Obras
• Bod 960: Tak ako sa hukot oceánu skladá zo šumu každej ....
• Bod 961: Musíš byť ”Božím mužom”, mužom ....
• Bod 962: Jednota. — Jednota a podriadenosť. Na čo ....
• Bod 963: Nikdy nevyvárajte pri vašej práci ”kliky&....
• Bod 964: Povedal si mi bezradne: „Je veľa ciest!” ....
• Bod 965: Raduj sa, keď vidíš, že druhí pracujú v dob....
• Bod 966: Nemáš dobrého ducha, ak ťa mrzí, že iní pra....
• Bod 967: Je zbytočné, aby si s námahou pracoval v toľk�....
• Bod 968: S radosťou ťa požehnávam, syn môj, pre vieru....
• Bod 969: Tí, ktorí prenechávajú činnosť iným, ale sa....
• Bod 970: Je pravda, že som tvoj nenápadný apoštolát na....
• Bod 971: Veľmi sa mi páči tvoja úcta k prvým kresťan....
• Bod 972: Keď vykonávaš svoj ”apoštolát nenápadn....
• Bod 973: Slová, pošepkané v pravý čas nerozhodnému p....
• Bod 974: ”Apoštolát prestretého stola”: Je t....
• Bod 975: Je najvyšší čas, aby sme pokresťančili sviat....
• Bod 976: Veľmi chváliš ”apoštolát dopisovania....
• Bod 977: ”List ma zastihol v smutných dňoch —....
• Bod 978: ”Venite post me, et faciam vos fieri piscato....
• Bod 979: Je v ľudskej povahe nevážiť si to, čo stojí....
• Bod 980: ”Nemáme právo brať so sebou ženu či ses....
• Bod 981: ”Potom chodil po mestách a dedinách ̵....
• Bod 982: Žena je statočnejšia ako muž a vernejšia v ....