Josemaría Escrivá Obras
• Bod 929: Kríž na hrudi?... — Dobre. Ale... Kríž n....
• Bod 930: Apoštolská duša: v prvom rade ty. — V e....
• Bod 931: Vojenský duch svätého Ignáca nám predstavuje ....
• Bod 932: Pozri sa: apoštoli aj pri všetkých svojich zrej....
• Bod 933: Hovorí sa o duši, ktorá keď v modlitbe poved....
• Bod 934: Horlivosť je božské šialenstvo apoštola, ktor....
• Bod 935: Nespi na vavrínoch. — Ak je, ľudsky poveda....
• Bod 936: V apoštoláte sa musíš celý poddať a pokori�....
• Bod 937: Nikdy nebuďte mužmi a ženami dlhého činu a ....
• Bod 938: Snaž sa žiť tak, aby si sa dobrovoľne dokázal....
• Bod 939: Buďte mužmi a ženami zo sveta, ale nebuďte mu....
• Bod 940: Nezabúdaj, že jednota je znakom života: odštie....
• Bod 941: Poslušnosť... istá cesta. Slepá poslušnosť v....
• Bod 942: Maj na pamäti, syn môj, že nie si iba duša, kt....
• Bod 943: Dbaj na to, aby pri styku s tebou nemali pocit, k....
• Bod 944: Lásku k Bohu a horlivosť za duše máš prená�....
• Bod 945: Počúvať Božie slovo s kritickým zámerom sve....
• Bod 946: Ak sa chceš venovať Bohu tu, na svete, skôr ako....
• Bod 947: Prekvapilo ťa, že som schvaľoval nedostatok ....
• Bod 948: Ty, najmilší Boží syn, preciťuj a prežívaj....
• Bod 949: Túžiť po dosiahnutí významného postavenia v ....
• Bod 950: Keď si myslíš, že v práci pre Krista je tvoj....
• Bod 951: Stáť na čele apoštolskej práce znamená byť ....
• Bod 952: V apoštolskej práci nemožno pripustiť neposlu....
• Bod 953: Máš povinnosť modliť sa a obetovať za osobu ....
• Bod 954: Buď obzvlášť úctivý k svojmu nadriadenému,....
• Bod 955: Pri svojej apoštolskej činnosti sa neobávaj von....
• Bod 956: Chápem, že sa usmievaš nad opovrhnutím, ktoré....
• Bod 957: Apoštolskú prácu často prirovnávam k stroju: ....
• Bod 958: Zbav sa pocitu ”samoľúbosti”, ktorá....
• Bod 959: Opovrhnutie a prenasledovanie sú požehnané zna....