Josemaría Escrivá Obras
• Bod 875: Nezabúdaj, hlúpučké dieťa, že Kristova Lásk....
• Bod 876: Dieťa, nestrať svoj láskyplný zvyk ”dob�....
• Bod 877: Keď ťa nazývam ”dobrým dieťaťom”....
• Bod 878: Dobré dieťa, povedz Ježišovi veľakrát za de�....
• Bod 879: Keď na teba doliehajú tvoje slabosti, nezarmucuj....
• Bod 880: Nedopusť, aby ťa tvoje chyby a nedostatky, dokon....
• Bod 881: Netráp sa, že sa nahneváš, keď máš vykonať....
• Bod 882: Keď chceš veci urobiť dobre, veľmi dobre, stá....
• Bod 883: Láska moja, uvedomujem si svoju nešikovnosť, kt....
• Bod 884: Si plný úbohosti. — Zo dňa na deň je ti ....
• Bod 885: Pichnutie. — A ďalšie a ďalšie. —....
• Bod 886: Keď detská duša predostrie Pánovi svoju túžb....
• Bod 887: Skľúčenosť, ktorú ti spôsobujú tvoje nedost....
• Bod 888: Nech je vaša modlitba mužná. Byť dieťaťom ne....
• Bod 889: Pre toho, kto miluje Ježiša, je modlitba —....
• Bod 890: Si roztržitý pri modlitbe. — Snaž sa rozt....
• Bod 891: Keď sa modlíš, usmerňuj nevhodné myšlienky, ....
• Bod 892: Ako dobre je byť dieťaťom! — Keď dospel�....
• Bod 893: Vytrvalosť. — Keď dieťa klope na dvere, z....
• Bod 894: Videl si vďačnosť malých detí? — Napodo....
• Bod 895: Práca ťa vyčerpáva natoľko, že sa nedokáž....
• Bod 896: Že prvé, čo sa ti pri vzdávaní vďaky po svä....
• Bod 897: Naša vôľa posilnená milosťou je pred Bohom v....
• Bod 898: Keď žiješ ”život detstva”, mal by ....
• Bod 899: Ako ťažko ti padne toto malé umŕtvovanie! R....
• Bod 900: Nie si sám. — Znášaj súženia s radosť....
• Bod 901: Ježišu, aj keby som zomrel láskou, nikdy ti nes....