Josemaría Escrivá Obras
• Bod 852: Snaž sa spoznávať ”cestu duchovného dets....
• Bod 853: Cesta detstva. — Odovzdanie sa. — Duch....
• Bod 854: V duchovnom živote detstva to, čo hovoria alebo....
• Bod 855: Duchovné detstvo nie je duchovná prostoduchosť ....
• Bod 856: Duchovné detstvo vyžaduje podriadenosť rozumu, ....
• Bod 857: Byť malým: Najväčšiu odvahu preukazujú vždy....
• Bod 858: Buď dieťaťom. — A ešte viac. — Ale....
• Bod 859: Niekedy sa nám žiada správať sa ako malé deti....
• Bod 860: Pred Bohom, ktorý je Večný, si menší ako mal�....
• Bod 861: Dieťa, vzbuď vo svojom srdci vrúcnu túžbu nap....
• Bod 862: Nerozumné dieťa, v deň, keď skryješ časť sv....
• Bod 863: Dieťa, keď ním skutočne budeš, budeš všemoh....
• Bod 864: Keď sa stanete deťmi, nebudete mať starosti. De....
• Bod 865: Dieťa, obetuj mu každý deň... aj svoje slabos....
• Bod 866: Dobré dieťa, obetuj mu aj prácu tých robotník....
• Bod 867: Deti nemajú nič vlastné; všetko patrí ich rod....
• Bod 868: Buď malým, veľmi malým. — Nemaj viac ako....
• Bod 869: Ale dieťa, prečo sa snažíš chodiť na chodú�....
• Bod 870: Nechci byť dospelým. — Buď dieťaťom, st....
• Bod 871: Dieťa, odovzdanie sa vyžaduje poddajnosť.....
• Bod 872: Nezabúdaj, že Pán má osobitne rád deti a vš....
• Bod 873: Paradox malej duše. — Keď ti Ježiš pošl....
• Bod 874: Odvážne dieťa, volaj: Aká je to láska Terézi....