Josemaría Escrivá Obras
• Bod 831: Apoštolská duša, medzi tvojimi blízkymi si ako....
• Bod 832: Ako sa len mnohí ľudia snažia odísť zo svojho....
• Bod 833: Vodcovia!... Posilňuj svoju vôľu tak, aby Boh z....
• Bod 834: Môže byť väčšia pochabosť, ako naširoko ro....
• Bod 835: Svietiť ako hviezda...túžba po výšinách a �....
• Bod 836: Byť hlásnou trúbou pre nepriateľa je vrchol hl....
• Bod 837: Cvalom, cvalom!...Činnosť, činnosť!... Horúč....
• Bod 838: Nemaj nepriateľov. — Maj len priateľov, a�....
• Bod 839: Nerozprávaj o podrobnostiach svojho apoštolátu....
• Bod 840: Nech váš život plynie nenápadne, tak, ako plyn....
• Bod 841: Jozef z Arimatey a Nikodém navštevovali Ježi�....
• Bod 842: Netrápte sa, že ”vás poznajú” pod�....
• Bod 843: ”Non manifeste, sed quasi in occulto” ....
• Bod 844: Stavať veľkolepé budovy? Nádherné paláce?.......
• Bod 845: Ako si ma rozosmial a ako som sa zamyslel, keď si....
• Bod 846: Súhlasím: lepšiu prácu vykonáš pri priateľs....
• Bod 847: Osamotené úsilie každého jedného z vás samo....
• Bod 848: Chceš sa stať mučeníkom. — Dám ti teda ....
• Bod 849: Človeče! Zosmiešni to. — Povedz mu, že m....
• Bod 850: Aké reči! A koľko hrubosti a hnusu! — A ....
• Bod 851: Usmerňujme ”prozreteľné nerozvážnosti&#....