Josemaría Escrivá Obras
• Bod 118: Svätú čistotu dáva Boh, ak o ňu s pokorou p....
• Bod 119: Aká krásna je svätá čistota! Ale nie je svät....
• Bod 120: “Čistota?” Pýtajú sa. A usmievajú....
• Bod 121: Malo by sa začať svetové ťaženie mužnosti a�....
• Bod 122: Mnohí žijú uprostred sveta ako anjeli. A ty? P....
• Bod 123: Keď sa pevne rozhodneš žiť čistým životom, ....
• Bod 124: Ty, lekár a apoštol, si mi napísal: „Všetci....
• Bod 125: Ako veľmi túžim, povedal si mi, po dôvernom ro....
• Bod 126: Obžerstvo je predvoj nečistoty.....
• Bod 127: Nezhováraj sa so žiadostivosťou: pohŕdaj ňou.....
• Bod 128: Cudnosť a skromnosť sú mladšími bratmi čist....
• Bod 129: Bez svätej čistoty nemožno vytrvať v apoštol....
• Bod 130: Zbav ma, Ježišu, tej špinavej kôry zmyselnej h....
• Bod 131: Nikdy nerozprávaj o nečistých veciach alebo sk....
• Bod 132: Nebuď taký zbabelý, aby si bol statočný: ute�....
• Bod 133: Svätí neboli nijaké nenormálne osoby, prípady....
• Bod 134: Aj keď sa prasa oblečie do hodvábu...To ti povi....
• Bod 135: Kiežby si poznal svoju vlastnú cenu! Je to Svät....
• Bod 136: Keď si vyhľadal spoločnosť zmyselného uspokoj....
• Bod 137: Len si pomysli, že pre chvíľkové uspokojenie, ....
• Bod 138: ”Infelix ego homo! Quis me liberabit de corp....
• Bod 139: Vo chvíli pokušenia mysli na Lásku, ktorá ťa ....
• Bod 140: Nech sa stane, čo sa stane, neznepokojuj sa, poki....
• Bod 141: Zdá sa ti, že v duši skutočne počuješ hlas: ....
• Bod 142: ”Domine!” Pane! ”si vis, potes m....
• Bod 143: Aby si uchránili svoju čistotu, svätý Františ....
• Bod 144: Nepoškvrnená čistota celého Jánovho života h....
• Bod 145: Na fronte pred Madridom. Zo dvadsať dôstojníkov....