Josemaría Escrivá Obras
• Bod 790: Nemáš chuť zakričať na mladých ľudí, ktor�....
• Bod 791: Chýba ti ”zápal” — To je dôvo....
• Bod 792: ”Duc in altum.” — Zatiahni na hl....
• Bod 793: Získavanie nových apoštolov. — To je spo�....
• Bod 794: Rozsievať. — Rozsievač vyšiel... Rozsieva....
• Bod 795: Dobrým príkladom sa rozsieva dobré semeno; a l�....
• Bod 796: Tvoja láska nestojí za veľa, ak nehorlíš za s....
• Bod 797: Vieš, že tvoja cesta nie je jasná. — Nie ....
• Bod 798: Dôvody?... Aké dôvody mohol uviesť úbohý Ign....
• Bod 799: To, čo ťa uchvacuje, mi pripadá úplne prirodze....
• Bod 800: Žatva je veľká a robotníkov málo. — &#....
• Bod 801: Po celom svete sa ešte vždy rozlieha božský v�....
• Bod 802: Rád by si priviedol k apoštolátu toho vedca, t....
• Bod 803: Povedali mi, že máš ”čaro, príťažlivo....
• Bod 804: Pomôž mi zvolať: Ježišu, duše!... Apoštolsk....
• Bod 805: Povedz mi, tam, kde si... nenájde sa jeden... ale....
• Bod 806: Povedz mu, áno, jemu, že potrebujem päťdesiat�....
• Bod 807: Hovoríš mi o svojom priateľovi, že často pri....
• Bod 808: ”Dobrá správa: ďalší blázon... do ná�....
• Bod 809: Získavanie nových apoštolov. — Kto nelač....
• Bod 810: Tá spaľujúca túžba získavať nových apošto....
• Bod 811: Spomínaš si? — Raz, keď sa zvečerievalo,....
• Bod 812: Chápem, že veľmi miluješ svoju vlasť a svoji....