Josemaría Escrivá Obras
• Bod 754: Toto je kľúč od brány Nebeského Kráľovstva:....
• Bod 755: Nezabúdaj, že mnoho veľkých vecí závisí od ....
• Bod 756: Sme ako kamene, otesané kamene, ktoré sa pohybuj....
• Bod 757: Vzdať sa?... Prispôsobiť sa? Milovať Božiu V�....
• Bod 758: Prijatie Božej vôle s úplnou odovzdanosťou pr....
• Bod 759: Pokoj, pokoj!, zdôrazňuješ mi. — Pokoj je....
• Bod 760: Hľa, myšlienka, ktorá prináša pokoj a ktor�....
• Bod 761: Slobodný muž, dobrovoľne sa poddaj službe tak,....
• Bod 762: Úkon stotožnenia sa s Božou vôľou: Želáš ....
• Bod 763: Neváhaj: dovoľ, nech z tvojho srdca stúpa k ú....
• Bod 764: Čím bližšie je apoštol k Bohu, tým viac sa ....
• Bod 765: Bože môj, milujem tvoju vôľu tak, že by som n....
• Bod 766: Odovzdanosť do Božej vôle je tajomstvom šťast....
• Bod 767: Táto odovzdanosť je presne tou podmienkou, ktor�....
• Bod 768: ”Gaudium cum pace” — radosť a ....
• Bod 769: Zachovať si odstup neznamená mať ľahostajné s....
• Bod 770: Nie si menej šťastný pri nedostatku, ako by si ....
• Bod 771: Boh pozdvihne tých, ktorí konajú jeho vôľu pr....
• Bod 772: Viac ráz za deň sa spýtaj sám seba: ”Rob....
• Bod 773: Ježišu, čokoľvek ty chceš, to milujem.....
• Bod 774: Stupne: Odovzdať sa do Božej vôle; zjednotiť s....
• Bod 775: Pane, ak je to tvoja vôľa, urob z môjho úboh�....
• Bod 776: Neupadni do bludného kruhu: myslíš si, že len ....
• Bod 777: Tvoja vlastná vôľa, tvoj vlastný posudok - to ....
• Bod 778: Je to otázka niekoľkých sekúnd... Skôr, než ....