Josemaría Escrivá Obras
• Bod 707: Neznepokojuj sa, keď pri úvahách o nádhere na....
• Bod 708: Svet, diabol a telo sú dobrodruhovia, ktorí vyu....
• Bod 709: Počuješ to našepkávanie? — Za iných oko....
• Bod 710: Si ustarostený a smutný, pretože tvoje prijíma....
• Bod 711: Ďalší pád... a aký je to pád!... Zúfať si....
• Bod 712: Tvoj pád je veľmi hlboký. Začni znova budovať....
• Bod 713: Nie si proti Bohu. — Príčinou tvojich pád....
• Bod 714: Chcieť bez vôle, to je tvoje, zatiaľ čo sa rá....
• Bod 715: Vnútorné chvenie, pokušenia, ktoré ťa obklopu....
• Bod 716: Nedokážem sa premôcť! píšeš mi malomyseľne....
• Bod 717: Nech sú požehnané naše pozemské nešťastia! ....
• Bod 718: Trpíš... a nechceš nariekať. — Nezále�....
• Bod 719: Nikdy nezúfaj. Lazár bol mŕtvy a jeho telo sa ....
• Bod 720: Je to ťažké! —Áno, viem. No smelo vpred!....
• Bod 721: Ak sa tvoja duchovná stavba kolíše a vidí sa ....
• Bod 722: Tentoraz je skúška veľmi dlhá. — Možno,....
• Bod 723: Že ti na ničom nezáleží? — Neklam sám ....
• Bod 724: Vravíš mi, že máš v srdci oheň i vodu, chla....
• Bod 725: S dušami, ktoré mu odolávajú, nepriateľ skoro....
• Bod 726: Keď si stratil ľudskú útechu, zostal ti pocit ....
• Bod 727: Bolí to až do živého mäsa. — Tak sa cí....
• Bod 728: Všetku našu silu máme len požičanú.....
• Bod 729: Ó, Bože môj, každý deň som si menej istý se....
• Bod 730: Ak ty neopustíš Jeho, On neopustí teba.....
• Bod 731: Čakaj všetko od Ježiša. Ty nemáš nič, nie s....
• Bod 732: Ach, Ježišu! Odpočívam v Tebe.....
• Bod 733: Dôveruj vždy svojmu Bohu. — On bitky nikdy....