Josemaría Escrivá Obras
• Bod 667: Úkony viery, nádeje a lásky sú ventily, ktor�....
• Bod 668: Rob všetko nesebecky, z čistej lásky, akoby ne....
• Bod 669: Je dobré, že slúžiš Bohu ako jeho syn, bezpla....
• Bod 670: Ježiš hovorí: ”A každý, kto pre moje me....
• Bod 671: Ježiš... mlčal — ”Jesus autem taceb....
• Bod 672: Môžeš si byť istý, že si Božím mužom, ke�....
• Bod 673: Krásne odpovedal ctihodný starec mladíkovi, kto....
• Bod 674: Nikdy neprejavuj svoju mienku, keď sa ťa na ňu ....
• Bod 675: Je pravda, že bol hriešnik. — Ale nevytvá....
• Bod 676: Všetky veci tohto sveta nie sú viac, než zemou.....
• Bod 677: Zlato, striebro, šperky..., zem, kopa hnoja. R....
• Bod 678: Nevkladaj svoju lásku do pozemských vecí. ̵....
• Bod 679: Nestriedmosť je škaredá neresť. — Nie je....
• Bod 680: Pri stole nerozprávaj o jedle. Je to nevychovano....
• Bod 681: V deň, keď vstaneš od stola bez toho, že by s....
• Bod 682: Obyčajne ješ viac než potrebuješ. — A t....
• Bod 683: Vidím ťa, Kristov rytier — sám sa tak naz....
• Bod 684: Tvoje nadanie, tvoja osobná príťažlivosť, tvo....