Josemaría Escrivá Obras
• Bod 81: Činnosť bez modlitby je bezcenná; modlitba sa s....
• Bod 82: Najprv modlitba, potom pokánie a až potom, až ....
• Bod 83: Modlitba je základom duchovnej stavby. Modlitba j....
• Bod 84: ”Domine, doce nos orare!” Pane, nauč ....
• Bod 85: Modli sa pomaly. Mysli na to, čo hovoríš, aj na....
• Bod 86: Tvoja modlitba nech je liturgická. Bol by som rá....
• Bod 87: ”Nielen z chleba žije človek, ale z kaž....
• Bod 88: Hľadáš spoločnosť priateľov, ktorí ti svoji....
• Bod 89: ”Mária si vybrala lepší podiel”, č....
• Bod 90: Že sa nevieš modliť? Vstúp do Božej prítomno....
• Bod 91: Napísal si mi: „Modliť sa znamená hovoriť s�....
• Bod 92: ”Et in meditatione mea exardescit ignis̶....
• Bod 93: Pripadáš si taký úbohý, že sa považuješ za....
• Bod 94: Stal sa takým malým - hľa dieťa! - aby si sa k....
• Bod 95: ”In te, Domine, speravi” V teba, Pane....
• Bod 96: Ježiš vraví: „Hovorím vám: proste a dostan....
• Bod 97: Nevieš, čo povedať Pánovi v modlitbe. Nič ti....
• Bod 98: Bohu je po modlitbe kňaza a Jemu zasvätených p....
• Bod 99: Keď sa ideš modliť, nech je to s týmto pevným....
• Bod 100: Nehovor Ježišovi, že od neho žiadaš v modlit....
• Bod 101: Vytrvaj v modlitbe. Vytrvaj, aj keby sa ti tvoja....
• Bod 102: Tvoja myseľ je ťažkopádna, nečinná, zbytočn....
• Bod 103: Dobre si zapamätaj slová, ktoré ťa v modlitbe....
• Bod 104: ”Pernoctans in oratione Dei” - strávi....
• Bod 105: Keď sa nestretávaš s Kristom v modlitbe a v�....
• Bod 106: Napísal si mi a rozumiem ti: „Každý deň sa ....
• Bod 107: Svätý, bez modlitby? Neverím v takú svätosť....
• Bod 108: Poviem ti, opakujúc slová istého zahraničného....
• Bod 109: Ak nie si mužom modlitby, neverím v správnosť....
• Bod 110: Raz si mi povedal, že si ako zle nastavené hodin....
• Bod 111: Musel som sa usmiať nad tvojou netrpezlivou modli....
• Bod 112: Páči sa mi, že žiješ tým ”ctižiadosti....
• Bod 113: Povedal si Ježišovi: “Nedôveruj mi, Ježi....
• Bod 114: Modlitba kresťana nikdy nie je monológ.....
• Bod 115: ”Minúty ticha”. Nechajte ich tým, č....
• Bod 116: Nezanedbávaj svoje duchovné čítanie. Čítanie....
• Bod 117: Pri duchovnom čítaní - píšeš mi - si vytvár....