Josemaría Escrivá Obras
• Bod 630: Nezabúdaj, že viac má ten, kto potrebuje menej.....
• Bod 631: Odpútaj sa od pozemských vecí. — Miluj a�....
• Bod 632: Pravá chudoba nespočíva v tom, že nič nemá�....
• Bod 633: Ak si muž oddaný Bohu, pohŕdaj bohatstvom s ro....
• Bod 634: Koľká pripútanosť k pozemským veciam! —....
• Bod 635: Nemáš ducha chudoby, ak si pre seba nevyberieš ....
• Bod 636: ”Divitiae, si affluant, nolite cor apponere&....
• Bod 637: Nemiluješ chudobu, ak nemiluješ to, čo so sebou....
• Bod 638: Koľko svätej vynaliezavosti má chudoba! Spomín....